Vrunj van de Famfaar

Vriendenclub van en voor de Fanfare Onze Lieve Vrouw in 't Zand - Roermond

 
 
De werkgroep "Vrunj van de Famfaar" is een vriendenclub van en voor de Fanfare O.L. Vrouw in 't Zand te Roermond. De werkgroep functioneert onder de paraplu van het bestuur van de fanfare en heeft tot doel:
  1. het bundelen en uitvoeren van activiteiten in het kader van de verwerving van geldmiddelen ten behoeve van de fanfare;
  2. het vergroten van de naamsbekendheid van de fanfare;
  3. het geven van advies aan het bestuur van de fanfare,
  4. en zet zich verder in de meest brede zin van het woord in voor de fanfare.

De werkgroep ontplooit activiteiten waardoor de fanfare nog beter in de gelegenheid wordt gesteld zich te concentreren op het eigenlijke doel waarvoor de vereniging bestaat, nl. het maken van goede blaasmuziek voor onze gemeenschap.

De werkgroep "Vrunj van de Famfaar" wordt gevormd door Huub Salden (voorzitter), Jos Vervuurt (secretaris), Hans Allers (penningmeester), Eugene Allers (lid), Funs Sanders (lid) en namens het bestuur van de fanfare Roel van Ark.

Er zijn momenteel ongeveer 90 Vrunj van de Famfaar, maar wij streven natuurlijk altijd naar aanvulling.Bent u nog geen lid van de Vrunj, dan zouden wij het toejuichen als u dit in overweging zou willen nemen. Ons streven is natuurlijk dat alle Vrunj jaarlijks een financiële bijdrage leveren. Hoeveel? Dat laten wij geheel aan uzelf over. Wij hanteren geen minimum, maar ook geen maximumbedrag. Ons motto is: alle bedragen -ook de kleine- zijn van harte welkom, want ook hiermee onderstreept u uw betrokkenheid bij de fanfare.

Wilt u ook behoren tot de vriendenclub "Vrunj van de Famfaar", dan verzoeken wij u het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Wij zullen u dan op de hoogte houden van het wel en wee van de fanfare, o.a. door u te informeren over concerten en andere activiteiten. Zo nu en dan zult u ook van ons een klein presentje ontvangen om u te laten weten dat uw bijdrage ten behoeve van de fanfare nog steeds zeer op prijs wordt gesteld.

Het formulier kunt u inleveren bij één van de leden van de werkgroep. Ook voor nadere vragen kunt u bij deze mensen terecht. U kunt het formulier ook per post sturen naar ons correspondentieadres Oranjelaan 11, 6074 AT Melick, mailen naar vrunjvandefamfaar@famfaar.nl, of bezorgen bij de familie van Ark, Pastoor Peutestraat 10, 6045 BN Roermond.

Heeft u nog vragen of suggesties of misschien wel interesse in het maken van muziek bij de fanfare, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden van onze werkgroep of met één van de bestuursleden van de fanfare.

Hoogachtend,

Namens de "Vrunj van de Famfaar",

Huub Salden (voorzitter) en Jos Vervuurt (secretaris)

 
 Aanmeldformulier Vrunj van de Famfaar


E-Mail : Vrunj van de Famfaar